Селиванова Елена Андреевна

Уборщица Хозкомбината. Адрес: Садовники, 9, кв. 39. Ист.: Список.05-07.1939.