Коротков Александр Васильевич

С 04.04.1915 г. – истопник при бане на "Электропередаче" с окладом 25 р. 25.09.1916 г. уволен, призван по мобилизации, ратник ополчения II разряда 1901 г. С 01.01.1918 г. – кочегар при бане. Ист.: КС.69.