Костромин Петр Митрофанович

Родился 16.01.1902 г. Д. п.: 1931 г. Зам. директора Теплосети. На пенсии с 1962 г. Член партии с 1951 г. Ист.: ТЕТРАДЬ № 6.